Over Hogan Lovells

Diversiteit

Hogan Lovells bevordert diversiteit in haar personeelsbestand. Daarbij verstaan we onder diversiteit onder meer verschillen in afkomst, etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid, geloof, nationaliteit, leeftijd, invaliditeit alsmede huwelijkse en ouderlijke staat.

We nemen graag mensen met verschillende achtergronden aan, om te behouden en te laten groeien.

Hierbij erkennen wij dat het bereiken van diversiteit een proces is dat zich ontwikkelt, en dat dit proces toewijding, voortdurende herbeoordeling en uitwerking vereist.

Hogan Lovells ondersteunt - zowel wereldwijd als binnen kantoor Amsterdam - diverse initiatieven om de diversiteit binnen kantoor te vergroten. Uiteraard hebben wij ook de intentieverklaring "Diversiteit binnen de advocatuur" getekend.